Gebruikersinformatie

Inleiding

Deze website is bestemd voor iedere gebruiker. Lees onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten.

Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is.

Madico kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens in andere landen

of rechtsgebieden geven. Madico kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen.

Eigendom

De gegevens op de website zijn het eigendom van Madico Entreematten en Antislipproducten.

U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u:

  1. De materialen uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handels-doel-einden of publicatie is uitdrukkelijk niet toegestaan. Dit geldt ook voor de broncode’s.
  2. De kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: © Madico Entreematten en Antislipproducten. Alle rechten voorbehouden.
  3. Madico, Mattenkoning®, MadGrip®, Profilium®, SafetyGrip®, 3M™ Nomad™ Matting, en de meeste andere ‘merk’namen op deze website zijn handelsmerken en zijn als zodanig wereldwijd geregistreerd.
  4. Starmat.nl: sinds 01-04-08 onderdeel van Madico Entreematten en Antislipproducten. Ter nagedachtenis aan onze collega en vriend Joep Kruijtzer († 13-01-2009).

Aansprakelijkheid

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Madico en haar producten en diensten en zal regelmatig worden gewijzigd.

Het is niet bedoeld als advies en dient niet te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Madico kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie.

Daartoe dient u contact met ons op te nemen (webmaster@madico.nl) om dit te verifiëren.

Madico is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de

website behoudens indien deze schade te wijten is aan Madico’s opzet of grove schuld.

De website kan links bevatten naar websites die buiten het madico.nl domein liggen. Madico is niet verantwoordelijk voor al deze websites.

De links naar zulke web sites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Madico Entreematten die websites of de inhoud daarvan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie

Madico wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Madico via haar website ontvangt,

met uitzondering doelgerichte emailtjes of post, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd.

Door het versturen van informatie aan Madico via deze web site of op een andere elektronische manier, verleent u aan Madico een onbeperkte

en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te distribueren,

en staat het Madico vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

Madico Entreematten en Antislipproducten

Postbus 11045

3505 BA Utrecht

© Madico Entreematten en Antislipproducten (alle rechten voorbehouden)

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen